Obsah

Kontakt

Ing. Petr Němec

Veveří 102

616 00 Brno

www.projektanti-budov.eu

www.pronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Pro náš dům z.s. a projekt PROBUD

Jsme zapsaný spolek, Pro náš dům. Svým úsilím nabízíme východisko pro společné řešení problémů v oblasti správy a údržby bytových, nebytových a rodinných domů a jejich rekonstrukcí a revitalizací.

Spolek byl založen na jaře roku 2013 s cílem podporovat kvalitu bydlení občanů v bytových a rodinných domech. Společenstvím vlastníků (SV) a bytovým družstvům (BD) nabízíme komplexní a relevantní informace, které nabízejí cestu k modernímu a důstojnému bydlení za rozumnou cenu. Od roku 2015 se věnujeme i problematice budov ve správě měst a obcí.

Přesto, že v Česko-Slovensku působíme pátým rokem, můžeme se chlubit tím, že problematiku budov sledujeme déle jak šestnáct let. Realizujeme totiž projekt Jak to dělají jinde, který záhájil svoji aktivní činnost již v roku 2012.

A proč jsme se rozhodli podílet se na projektu zaměřeném na PROJEKTANTY? Odpověď je velmi jednoduchá!

Víme, že základ špičkové stavby, obnovy či modernizace je kvalitní projekt. V poslední době sledujeme nesmyslné tlačení projektantů do co nejnižší ceny za jejich profesionální práci. Chceme tyto trendy napomoci zvrátit. Chceme podporovat kvalitu od počátku. Jsme proti nesmyslnému tlačení cen dolů.

Co v rámci naší činnosti nabízíme?

Pomáháme se zorientovat nejen v legislativě, v možnostech financování, v nových technologiích a materiálech, ale i v dalších mezioborových tématech souvisejících s bytovou problematikou. 

Věnujeme se vzdělávání a školení v tématech

 • revitalizace a rekonstrukce nebytových, bytových domů a bytů
 • správa a údržba bytových fondů
 • financování a dotační tituly
 • vytápění a zdroje tepla a teplé vody
 • otopné a solární systémy
 • bytová kultura, mezilidské vztahy, komunikace v domě a etika 

Poskytujeme

 • odborné semináře, sympozia a workshopy zaměřená na revitalizace a rekonstrukce bytových domů
 • právní školení
 • zprostředkování mezioborových témat
 • Dotaci Pro náš dům 

Nabízíme

 • poradenskou a informační činnost související s podporou snižování energetické, a tím i ekonomické náročnosti bydlení spolu se zvyšováním bezpečnosti bydlení
 • poradenství v oblasti revitalizace a rekonstrukce bytových fondů
 • legislativní poradenství
 • konzultaci konkrétních problémů
 • zajištění předrealizačních příprav
 • zajištění Průkazu energetické náročnosti budov
 • správu internetové nástěnky
 • termovizní snímkování
 • členství